Kontakt

 

Salongen ligger 2 mil söder om Umeå och är belägen i bönhuset i hjärtat av vackra Norrmjöle. 

För tidsbokning eller frågor slå mig gärna en signal

Josefin: 070-524 66 07

Salongen ligger på:

Skatenvägen 25, 905 82 umeå 

Mejl:  [javascript protected email address]

Har du några funderingar kan du antingen ringa, skicka ett mejl eller använda dig av formuläret nedan.

              


(Lämna tom)

 

GDPR

Behandling av
personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

För dig massage & Hudvård
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster
eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är
inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det
sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan
säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar
uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina
intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi
erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det
särskilt överenskommits mellan För Dig Massage & Hudvård och dig, (ii) då det inom ramen
för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii)
om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar
utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från För Dig Massage & Hudvård om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av
sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt
möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du
är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller
arbetar.

© 2010 Fordig.n.nu. Alla rättigheter förbehållna. Design by: styleshout

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)